Tietosuojaseloste Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Uusi Sieravuori Oy
Sieravuorentie 117 , 27650 Honkilahti 02 - 823 9690 info@sieravuori.fi 1987524-5

Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Uusi Sieravuori Oy
Sieravuorentie 117, 27650 Honkilahti, 02-8239690 info@sieravuori.fi 1987524-5

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja [Yrityksen nimi] Internet- palveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 •   Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 •   Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 •   Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 •   Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 •   Uusi Sieravuori Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Uusi Sieravuori Oy:öön tilanteen korjaamiseksi.

 •   Uusi Sieravuori Oy ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 •   Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista

  kohdetta.

  Peruutukset ja muutokset

 •  Peruutuspäivä on se päivä, jona [Uusi Sieravuori Oy   on saanut tiedon peruutuksesta.

 •  Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 •  Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

o kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 20€ (sis. alv. 24%).

o kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.

o kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko vuokrahinta.
o Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta

peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 •   Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Uusi Sieravuori Oy irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 •  Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 •   Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä

  kuluja ei korvata.

  Avaimet

 •   Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.

 •   Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessä samaan avainkaappiin, josta se noudettiin varauksen alkaessa.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100 euroa.

 • Uusi Sieravuori Oy:llä on oikeus periä vähintään 20 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

  Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen

  määriteltyihin palveluihin.

 •   Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä

  ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 •  Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 •  Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 •  Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Uusi Sieravuori Oy kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100 euroa.

 •  Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 •  Lemmikkieläimet

o Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.


Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen.
Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua

tarkentavaa ohjeistusta.  

 Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 •  Asiakas on velvollinen korvaamaan Uusi Sieravuori Oy:lle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 •   Uusi Sieravuori Oy ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

  Valitukset

 •  Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 •  Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Uusi Sieravuori Oy pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Uusi Sieravuori Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 •   Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 •  Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

  Kaupan peruutus ja palauttaminen

 •  Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 •  Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 •  Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 •  Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 •  Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja,ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

  Tuotetakuu

Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja. Toimitus

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 •   Uusi Sieravuori Oy soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 •   Uusi Sieravuori Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 •   Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 •  Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)

o Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
o Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
o Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4 Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
Puhelin: 029 300 5050
Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

 Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, [Uusi Sieravuori Oy ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 •  Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 •   Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja

  vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 •  Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 •  Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 •   Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 •  Uusi Sieravuori Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

  Luotu: 26.1.2018